Współpraca z drukarką fiskalną

Współpraca z drukarka fiskalną POSNET TEMO HS EJ polega na nawiązaniu połączenia naszego telefonu wyposażonego w komunikację bezprzewodową Bluetooth wraz z drukarką fiskalną wyposażoną w taki sam interfejs komunikacyjny Bluetooth.


W drukarce fiskalnej:

1. Po włączeniu drukarki naciskamy klawisz strzałka w prawo i wybieramy drugą opcję - „Konfiguracja”. Przechodzimy do menu konfiguracji.
2. Następnie wybieramy opcję pierwszą „Param.ogólne” oraz opcję 8 „Interfejs PC”. Strzałkami w górę/w dół wybieramy opcję „Moduł zewn.” naciskamy strzałkę w prawo - „Protokół POSNET” jeszcze raz strzałkę w prawo „Strona kodowa WINDOWS 1250” i ostatni raz zatwierdzamy nasz wybór strzałką w prawo. Jeśli robimy to po raz pierwszy - nastąpi reset urządzenia.
3. Następnie wycofujemy się strzałką w lewo ponownie do menu „Konfiguracja”. Wybieramy tu opcję drugą - „Konf. sprzętu”
4. Schodzimy niżej i wybieramy czwartą opcję „Porty kom.” a następnie trzecią opcję „Moduł zewn.”
5. W tym momencie podajemy naszą wymyśloną nazwę pod jaką drukarka będzie widoczna dla naszego telefonu. Znajdziemy w tym miejscu fabrycznie zapisaną nazwę np. „TEMO11084149”. Możemy ją zostawić lub wpisać jakąś prostszą. Po wpisaniu tej nazwy i zatwierdzeniu klawiszami w prawo drukarka poprosi nas o nadanie numeru PIN – czyli hasła potwierdzenia nawiązania łączności z telefonem (domyślnie podpowiada się 1234). Podajemy dowolne 4 cyfry i zatwierdzamy klawiszem strzałka w prawo.
6. Następnie po pytaniu „Parowanie-TAK” drukarka próbuje nawiązać połączenie z telefonem.

 

W telefonie:

1. W telefonie naciskamy klawisz Menu a następnie wybieramy z menu „Ustawienia”.
2. Wybieramy opcję „Komunikacja” a następnie „Ustawienia Bluetooth”.
3. Aktywujemy check-box „Bluetooth” a następnie wybieramy opcję „Pokaż dostępne urządzenia”.
4. Telefon powinien rozpocząć skanowanie dostępnych urządzeń i wyświetlić naszą drukarkę dostępną pod nazwą z naszego przykładu - czyli „TEMO11084149”. UWAGA! Początkowo nasza drukarka będzie widoczna jako urządzenie o adresie Bluetooth np: 00:07:80:42:5A:C4”. Ważne jest aby zapisać sobie ten adres, może on być potrzebny przy późniejszej konfiguracji programu.
5. Po wybraniu naszej drukarki następuje zapytanie o uprzednio nadany w drukarce kod PIN. Po poprawnym podaniu numeru następuje sparowanie urządzeń – oznacza to gotowość do pracy z programem.


W programie:

1. W programie wybieramy zakładkę „Admin”.
2. Wybieramy opcję „Ustawienia aplikacji” i dokonujemy konfiguracji programu.
3. W opcji „Adres bluetooth” wpisujemy zapisane poprzednio: adres bluetooth lub nazwę drukarki fiskalnej uzyskane w poprzednich punktach.
4. Podajemy aktywne stawki VAT. Każda z używanych stawek VAT powinna mieć obok odpowiadającej jej litery napis (Aktywna).
5. Po zatwierdzeniu klawiszem „OK” program jest gotowy do pracy.
 

UWAGA! Drukarka jak i telefon oczekują na parowanie określoną ilość czasu. Może zajść potrzeba ponownego wejścia do menu drukarki i wybrania opcji „Parowanie-TAK”.

Prezentację drukarki obejrzycie Państwo tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=mV6CAncJbyg

Jesteś tutaj: Współpraca z drukarką fiskalną