Wystawianie faktur

Po uruchomieniu programu wybieramy na górze zakładkę „Klienci”. Wybieramy odpowiedniego klienta lub wybieramy opcję „Szukaj…”

Klienci

Zostajemy przeniesieni do zakładki „Towary” skąd wybieramy odpowiednie towary lub usługi. Dotykając ekran raz dodajemy 1 sztukę asortymentu w domyślnej cenie do tworzonej faktury.

Towary

Dotykając dłużej ekran mamy możliwość podania z klawiatury telefonu ceny, ilości oraz rabatu dla danej pozycji faktury.

Szczegóły towaru

W ten sposób tworzymy cały dokument. Po wybraniu produktów naciskamy klawisz „Menu” i wybieramy opcję „Zatwierdź dokument”.

Pojawia się ekran wyboru dokumentu. O tym, że jest to faktura VAT decydujemy na końcowym etapie tworzenia dokumentu.

Wybór dokumentu

Zaznaczamy opcję „TYP DOKUMENTU” „Faktura VAT”, „SPOSÓB PŁATNOŚCI” – odpowiedni dla tego Klienta wraz z terminem na jaki odraczamy płatność.

Zaznaczamy opcję „Drukuj/Ufiskalnij” a następnie naciskamy klawisz „Ok”.

W tym momencie następuje wydruk oryginału Faktury VAT na drukarce fiskalnej. Drukarka informuje nas komunikatem „Oderwij oryginał – Wciśnij ‘TAK’”. Po wciśnięciu klawisza „Strzałka w prawo” następuje wydruk kopii Faktury VAT.

Prosto, łatwo i przyjemnie!

Jesteś tutaj: Wystawianie faktur