Wystawianie paragonów

Po uruchomieniu programu wybieramy na górze zakładkę „Klienci”. Wybieramy klienta o nazwie „Paragon”.

Klienci

Zostajemy przeniesieni do zakładki „Towary” skąd wybieramy odpowiednie towary lub usługi.
Dotykając ekran raz dodajemy 1 sztukę asortymentu w domyślnej cenie do tworzonego paragonu.

Towary

Dotykając dłużej ekran mamy możliwość podania z klawiatury telefonu ceny, ilości oraz rabatu dla
danej pozycji paragonu.

Szczegóły towaru

W ten sposób tworzymy cały paragon. Po wybraniu produktów naciskamy klawisz „Menu” i
wybieramy opcję „Zatwierdź dokument”.

Pojawia się ekran wyboru dokumentu. O tym, że jest to paragon decydujemy na końcowym etapie
tworzenia dokumentu.

Wybór dokumentu

Zaznaczamy opcję „TYP DOKUMENTU” – „Paragon”, „SPOSÓB PŁATNOŚCI” – „Gotówka”.

Zaznaczamy opcję „Drukuj/Ufiskalnij” a następnie naciskamy klawisz „Ok”.

W tym momencie następuje wydruk paragonu fiskalnego na drukarce fiskalnej.

Prosto, łatwo i przyjemnie!

Jesteś tutaj: Wystawianie paragonów